Na Opolszczyźnie:
Menu
Nabór do OSP
Strona główna
Aktualności
Archiwum zdarzeń
Zamówienia publiczne
Wyniki przetargów
1% dla OSP
Statut OSP
Pojazdy ratowniczo-gaśnicze
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Wyposażenie osobiste
Informacje z regionu
Zarząd OSP i Klubu HDK
Galeria
Siły z Gminy
Statystyki
Kalendarium
Klub HDK
Multimedia
Media o nas
OTWP
MDP
Linki
Ciekawostki
Oznaczenia pojazdów SP
KSRG
10 Przykazań
Modlitwa
Humor
Extra
Wynajem sali
Wynajem autodrabiny
Księga gości
Kontakt
Statystyka zdarzeń 2018
Pożary (43)


Wypadki (17)


Miejscowe zagrożenia (55)


Alarmy Fałszywe (3)


Wszystkie(118)


Kalendarz 2018
Licznik odwiedzin

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy


Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, po trwających trzy lata uzgodnieniach i pracach przygotowawczych związanych z realizacją delegacji ustawowej dotyczącej uruchomienia krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dniem 1 stycznia 1995r. system ten zafunkcjonował i z tym dniem przystąpiono do realizacji pierwszego etapu wdrażania rozwiązań dotyczących jego budowy. Procedura poprzedzająca wydanie stosownej decyzji przez Komendanta Głównego PSP była związana z uprzednim zawarciem wymaganych prawem porozumień pomiędzy przedstawicielami jednostek ochotniczej straży pożarnej, gminy i właściwym terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY – to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot wspomagający działania systemu.

KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące organy władzy:
· wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę;
· starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska lub mienia – na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;
· wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia
- na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej – zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez komendanta głównego PSP, szefa OCK, który jest organem administracji rządowej szczebla centralnego w sprawach organizacji systemu. Nadzór nad całym KSRG sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG są narzędziem wojewody i starosty do realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zadań z zakresu ochrony ludności.

Wykaz jednostek OSP woj. opolskiego włączonych do struktur KSRG

Aby poprawnie przeglądać wykaz
należy zainstalować program
Adobe Reader

Pogoda Byczyna z serwisu

D4U - szablony www
statystyka