Wyniki przetargu na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Byczynie

AKTUALIZACJA !!!

_________________________________________________________________________________________________

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami:

1) Czy zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów o przełożeniu 8 biegów do przodu plus wsteczny? Odpowiedź: Tak

2) Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie koła zapasowego bez jego mocowania na wozie? Odpowiedź: Tak

3) Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie skrytek przelotowych innymi? Odpowiedź: Nie

4) Czy zamawiający dopuszcza zbiornik wody 3 500 litrów? Odpowiedź: Tak

5) Czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia na wrzesień tego roku? Odpowiedź: Nie

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną na dachu bez nakładki kompozytowej

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem uniwersalnym szosowoterenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z ogumieniem uniwersalnym

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zostanie dostarczone luzem)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego

9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od oświetlenia pola pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia na drzwiami kabiny

10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej wynoszącą 1400mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy maksymalnie osuniętym fotelem kierowcy i dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej wynoszącą 1400 mm

11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu.

12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wyłożoną blachą aluminiową anodowaną? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wyłożoną blachą aluminiową anodowaną

13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech lamp. Musi zostać zamontowana listwa LED nad żaluzjami

14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą skrytką zabudowy jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia przelotu skrytki pierwszej do 680 mm

15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu bez regałów obrotowych.

16) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z relingiem dachowym o wysokości całkowitej nie przekraczającej 100 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z relingiem dachowym o wysokości całkowitej nie przekraczającej 100 mm – wymagany poziom min 180 mm.

Prezes Zarządu
/-/ Artur Grzyb

%d bloggers like this: