ZARZĄD OSP I KLUBU HDK

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

Prezes: Artur Grzyb

Naczelnik: Krzysztof Chałupczyński

Zastępca Naczelnika: Karol Grzyb

Skarbnik: Kazimierz Grygier

Sekretarz: Kamil Musiałek

Gospodarz: Wiesław Szadkowski

Członek zarządu: Grzegorz Gorczowski

Członek zarządu: Piotr Grygier


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Marek Osada

Sekretarz: Łukasz Robakowski

Członek: Alojzy Giza


Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy OSP Byczyna

Kadencja 2020/2023

Prezes: Kazimierz Grygier

Z-ca Prezesa: Kamil Rokicki

Sekretarz: Przemysław Musiałek

%d bloggers like this: